Leigeprisar Aurlandshallen 2015

Utleigeprisar
Idrettsaktivitet-timepris          Heil hall           2/3 hall        1/3 hall  
Barn og ungdom (under 18 år)   231,-        176,-            115,-
Vaksne       451,-        340,-         231,-
Verksemder      572,-     429,-       286,-
Idrettshall heil dag (alle grupper)      2275,-   1704,-    1132,-

                                            

Leige av klatrevegg har timepris tilsvarande 1/3 hall

Leigeprisar
Idrettsaktivitet - årleg avtale Pr time                      Heil hall       2/3 hall             1/3 hall
Barn og ungdom (under 18 år)        6814,-                  5056,-                   3407,-
Vaksne   13629,-                          10222,-                  6814,-
Verksemder       17036,-                          12750,-                   8463,-       

 

Arrangement

Leigepris kr 5660,-

Ved billettinntekter over kr 50 000,- skal det betalast 10% av totalt billettsal.

Max. leige kr 20 000,-

 

Gjeldande frå 01.01.2015