Treningstider 2016/2017

Brukstider idrettshallen

Idrettshallen - faste brukstider i idrettshallen hausten 2016 (pdf)

Spinning
Spinning føregår i regi av spinninggruppa i trimrommet.  Det er 8 syklar til disposisjon.
Påmelding skjer på førehand direkte til den instruktøren som skal ha timen.

Oversikt over spinningtider vinteren 2017 ( til vinterferien)

Det må vera minst to påmeldt for at spinningtimen vert gjennomført.
 

Prisar (sist justert 2015)
Enkeltime: kr 60
Klyppekort (12 timar): kr 540
Kontant betaling ved oppmøte

Dersom du ikkje kan møte til bestilt time, ver venleg å melde frå til instruktøren, slik at andre kan få sjansen.
Ta med handkle til spinningtimane. Det er ein fordel å bruke sykkelbukse og sykkelsko