Idrettshallen, Aurlandshallen

Tilsynsvaktar og organisert trening i hallen

Tilsynsvakt i hallen vert drive på dugnad i regi av Aurland Idrettslag. Sjå under Idrettshallen for liste over vaktar. Her finn du og oversikt over organisert trening.