Skytehallen

Aurlandshallen har skytehall for miniatyr, banelengde 15 meter. Skytehallen har 8 baner med elektroniske skiver og anvising.

Skytehallen vert drifta av Aurland Skyttarlag.
Kontaktperson er Jon-Arne Solhaug, jon-arne@aurlandenergibygg.no

All bruk av skytehallen skal skje gjennom Aurland Skyttarlag.