Kommunestyremøtet 14.09.2017

Møte i kommunestyre torsdag 23. november

Sakspapir til møtet i kommunestyret 23. november kan du lese her 
Rådhuset Aurland kommune

Ekstra møte i utval måndag 20. november

Måndag 20. november er det ekstra møte i utvala Omsorg, oppvekst og kultur, Plan og utvikling og Pro...
Beathe Ekhall Stentvedt

Breibanddekninga kjem seg steg for steg

Enno manglar det ein del på at alle som ønskjer installasjon av breiband har fått tilbod om det, men...
Tilsette på førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs på huset

Tysdag 24.10.17 fekk tilsette i sentraladministrasjonen repetert førstehjelpskunnskapane sine. Inst...